logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 1 > Hva hender i prosjektet > Videreutviklingsprosjektet
 
 
Transfer of innovation

Vi fikk ja fra Brussel en gang til, 01.november 2008 startet vi opp med videreutviklingsprosjektet; Stories Enhancing Skills - Transfer of The Knowledgeing Work-Shop Model

Prosjektet har 4 prioriterte innsatsområder:

 

1)      institusjonell forankring av kunnskapsverksted som a) mastermodul og b) modell for praksisutvikling

2)      tilpasset undervisningslitteratur / arbeidsmateriell / egnet språk

3)      veilederutdanning / rekruttering / utprøving

4)      aktiv spredning til andre institusjoner/ sektorer/ land

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no