logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 1 > Hva hender i prosjektet > Avslutningskonferanse i Alicante, oktober 2008
 
 
Avslutningskonferanse i Alicante, oktober 2008

 

Prosjektet ble avsluttet med en åpen konferanse ved Universitetet i Alicante, Spania, 20. og 21. oktober 2008. Program

Oppsummering

Bilder fra    forberedelse      konferansen mandag og tirsdag          workshop mandag og tirsdag          mottakelsen i Borgen        diplomoverrekkelse

I prosjektet er en modell for refleksjon over erfaring – kunnskapsverkstedet – prøvd ut med grupper av sosialarbeidere i barnevernet; en spansk, en estisk, en nordisk og en nordnorsk gruppe. Kunnskapsverkstedet er i sin grunnform et møtested mellom praksis og teori, hvor praktikere og veileder i felleskap arbeider med kunnskapsutvikling og forståelse av praksis. I pilotprosjektet er modellen prøvd ut som etter- og videreutdanning og følges av ekstern evaluering.
For deltakerne/studentene i utdanningen Kunnskapsverkstedet var det avslutning i Monforte del Cid, Spania, lørdag 18.oktober 2008.   Program.

Oppsummering   Bilder

Som et ledd i den avsluttende delen av Leonardo da Vinci-prosjektet ”Stories Enhancing Skills” ble det gjennomført en ekskursjon til stiftelsen Nazaret i Alicante. Stiftelsen er en institusjon med ulike program for barn, ungdom, mødre, familier i risikosonen.

Oppsummering    Bilder

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no