logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 1 > Hva hender i prosjektet > Prosjektsamling i Malmö
 
 
Prosjektsamling i Malmö

I dagene 8. til 11. november var både partnere i prosjektet og deltakere i kunnskapsverkstedene samlet til felles møte i Malmö. Tilsammen 36 personer fra 5 land. Den felles samling startet torsdag ettermiddag med mottakelse og kulturelle innslag. Under middagen var det taler og underholdning.

Fredag formiddag var alle samlet til felles forelesninger, med bidrag fra Spania, Norge og Danmark. Etterpå det var faglig utveksling for sosialarbeidere fra Spania, Estland, Sverige, Danmark og Norge med informasjon om arbeidsteder og metoder i arbeidet. Samlingen markerte at dette 2 årige prosjektet nå er midtveis, og partnerne diskuterte framdrift og videre planer.

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no