logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 1 > Hva hender i prosjektet > Kunnskapsverksted som videreutdanning
 
 
Kunnskapsverksted som videreutdanning

 

Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Helsefag, har godkjent kunnskapsverksted som videreutdanning med 30 studiepoeng (ECTS).

Videreutdanningen har som overordnet mål å bidra til fordypet forståelse av egen praksis og utvikle yrkesutøvernes dømmekraft i den praktiske hverdag. Studiet skal på denne måten bidra til bedre balanse mellom teoretisk og praktisk kunnskap, ved at den erfaringsbaserte kunnskap blir gjenstand for systematisk, skriftlig refleksjon. Studiets arbeidsform skal også stimulere til å anvende systematisk refleksjon som en kontinuerlig prosess for læring i arbeidshverdagen.

 

 

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no