logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 1 > kunnskapsverkstedet > Den nordnorske gruppen
 
 
Den nordnorske gruppen

 

Bufetat Nord er partner i prosjektet og vår kontaktperson, Bodil Olsvik, har hatt ansvar for rekruttering av deltakere til kunnskapsverksted i nord. Dette har gitt en gruppe med godt kvalifiserte og erfarne personer, i hovedsak fra barnevernsinstitusjoner, men også fagteam er representert. Flere institusjonsledere. Det er fire deltakere fra Nordland, en fra Troms og en fra Finnmark. 4 kvinner og to menn. Første samling i Tromsø fredag 4. mai.

15-16. juni møttes gruppa igjen. 1 1/2 dag med tettpakket program, men god balanse mellom struktur og det frie rom for refleksjon. Gjennom de to første møtene har vi arbeidet med forventningsavklaringer og introduksjoner. Alle deltakerne har fortalt om dilemma situasjoner fra sitt arbeid. Disse fortellingene er fulgt opp med felles refleksjoner i gruppa. Hver og en skriver så sin historie og dette følges videre gjennom en skriftlig refleksjonsprosess. En av deltakerne sier om fortellingene; Her er det noen fellesnevnere i det faglige arbeidet, som handler om å møte mennesker med respekt - om å bli hørt og sett - om makt og avmakt. Deltakerne sier videre i sin evaluering; allerede en lærerik prosess - hvor det også er mye inspirasjon å hente - som vi tar med oss tilbake til egen praksis. Møtet er preget av sterke historier, sier en annen. Og, som kommentar til veileders forsøk på å skape noen mellomrom mellom de mange fortellinger: Det har vært fint med kubansk musikk og frukt!

IMG_0948  IMG_0951  IMG_2099

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no