logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 1 > Hva hender i prosjektet > Oppstart av kunnskapsverkstedet
 
 
Oppstart av kunnskapsverkstedet

 

I månedsskiftet april - mai starter utprøving av kunnskapsverksted som etter- og videreutdanningstilbud for 3 grupper av sosialarbeidere med samlinger i Malmö, Tromsø og Alicante. Dette er hovedaktiviteten i pilotprosjektet. Utdanningen skjer etter samme plan for de tre gruppene, men med rom for lokale tilspasninger. Det har vært god respons fra sosialarbeidere som ønsker å delta, spesielt i Alicante. Enda viktigere er at gruppene består av godt kvalifiserte og erfarne sosialarbeidere som nå skal arbeide systematisk med sine erfaringer og praktiske kunnskap fra barnevernet.

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no