logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > Partnere > Universitetet i Tromsø
 
 
Universitetet i Tromsø

 

Universitetet i Tromsø driver profesjonsrettet undervisning, forskning og utviklingsarbeid innen en rekke disipliner. Her gis det også et bredt tilbud innen etter og videreutdanning.

http://www.uit.no


Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge er et senter ved Universitetet med et særlig ansvar for å bidra til kompetanseutvikling innenfor barnevernets praksisfelt. Senteret har prosjekter innen forskning og utviklingsarbeid og driver undervisning, veiledning og formidling. 

Universitetet har lang erfaring med internasjonalt samarbeid og kompetanse til å administrere prosjektet. Underlagt statlig revisjon. Høgskolen er kontraktor og ivaretar administrasjon og regnskap for prosjektet.

Faglig koordinator for prosjektet har sitt arbeidssted ved Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge. Prosjektet bygger på kunnskap fra dr. gradsprosjektet ”Erfaringskunnskap og fortellinger i barnevernet”. Senteret vil prøve ut modellen i samarbeid med BUF etat Nord.


http://www.bvunn.no

                                      

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no