logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > Partnere > Bufetat
 
 
Barne-, ungdoms- og familieetaten Region nord

 

Bufetat er den norske stats avdeling for velferd og beskyttelse av barn og familier. Bufetat er organisert i fem regioner, underlagt Bufdirektoratet / BLD. Hovedoppgaven er å sørge for å gi aktuell hjelp til barn og unge samt deres familier, uavhengig av hvor i Norge de bor. Bufetats oppgaver omfatter hjelp til kommunene i barnevernsaker, drive institusjoner for barn, fosterhjemstjenester, familiebaserte mål, familierådgivning og ”førstegangs hjelp” ved adopsjonssøknader.

Bufetat i region Nord deltar som aktiv partner i prosjektet i nasjonal / nordisk arbeidsgruppe som følger utprøvingen av kunnskapsverksted modellen i Norge. De vil videre rekruttere deltakere til kunnskapsverkstedet i Nord-Norge. BUF-etat vil også følge prosjektet gjennom utvekslingsseminar og delta på referansenivå. Gjennom sin organisering har de en viktig rolle for spredning til andre regioner.

http://www.bufetat.no/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=365


Regionkontoret 3

 

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no