logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > Partnere > C.O.D.T.S de Alicante
 
 
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Alicante

 

Colegio Oficial de Diplomadas en Trabajo Social
Sosialarbeiderkollegiet godkjenner og organiserer sosialarbeidere i provinsen Alicante. Kollegiet organiserer mer enn 500 sosialarbeidere og har gjennom sin organisasjon betydelig kompetanse innen praktisk sosialt arbeid og barnevern. De er engasjert i faglig utvikling og kvalitetskontroll av faglig arbeid og metoder, og de samarbeider med Universitetet i Alicante.

Kollegiet inngår i nasjonal arbeidsgruppe for å følge og tilpasse kunnskapsverkstedet til spanske forhold. Kollegiet medvirker til rekruttering og gjennomføring av kunnskapsverkstedet i Spania. Gjennom faglig nettverk vil de spille en viktig rolle i videre spredning av prosjektet i Spania.
 

       Collegiet            Dolores, Juan oct 06

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no