logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > Partnere > AMT Service & Consulting
 
 
AMT Service & Consulting

 

AMT Service & Consulting er et rådgivende selskap. AMT innehar betydelig språk-kompetanse innen spansk, norsk og engelsk, samt kjennskap til kultur og sosiale forhold både i Spania og Norge. Kontaktpersonen har sosialarbeiderutdanning og mastergrad, samt kompetanse innen veiledning av yrkesgrupper. Kontaktpersonen har en bred faglig kontaktflate og har oversatt artikler og annet stoff angående kunnskapsverkstedet fra norsk til spansk i perioden 2002 – 2005.

AMT deltar i prosjektets sentrale koordineringsgruppe og er prosjektets koordinator i Spania.
Kontaktpersonen leder den nasjonale arbeidsgruppen for å tilpasse modellen til kulturelle forhold i Spania og har ansvar for utprøving av kunnskapsverksted for en gruppe sosialarbeidere i Alicante.

                                    Angelica mars 07

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no