logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > Partnere > Universidad de Alicante
 
 
Universidad de Alicante

 

Alicante Universitet, Institutt for sosialt arbeid driver yrkesutdanning for sosialarbeidere, forskning og utviklingsarbeid. Deres kompetanse innen forskning, undervisning og veiledning er en viktig ressurs i prosjektet.

Det har vært faglig kontakt mellom instituttet og prosjektleder i Norge siden 2002. 

Instituttet deltar i den nasjonale arbeideidsgruppen i Spania og følger prosjektet for å vurdere hvordan modellen kan inkorporeres i framtidige etter og videreutdanningstilbud. Universitetet har ansvar for å arrangere den avsluttende prosjekt konferanse i oktober 2008.  

 http://www.ua.es/

      portada   

                                             

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no