logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 1 > Hva hender i prosjektet > Samling for gruppeveiledere
 
 
Samling for gruppeveiledere25 - 26 januar 2007 var gruppeveilederne samlet på Voksenåsen hotell i Oslo.
Innenfor prosjektet utvikles det et eget program for opplæring av gruppeveiledere i kunnskapsverksted modellen. Her deltar Angelica Majos, AMT Consulting & Service, Spania, Louise Risnes, NOPUS, Sverige og Tove Vigelsjø, Erik Børresen Barnevernsenter, Drammen, Norge. Disse skal være gruppeveiledere sammen med prosjektleder, Inger Helen Erstad.

I tillegg deltar Sigrid Norstoga, Høgskolen i Agder og Sofie Normann, R-BUP, Tromsø. Sigrid følger progammet for å se hvordan Praxis - Sør nettverket kan bruke kunnskapsverksted modellen i sitt arbeid med kompetanseutvikling i praksisfeltet. Sofie arbeider som veileder innen erfaringsbasert kunnskap i et masterprogram og samarbeider inn mot prosjektet.

Introuksjon til samlingen var et sitat fra Moxnes, hva er læring. På samlingen arbeidet vi  med etablering av gruppa som et forum for å arbeide med utfordringer i prosjektet. Videre skal hver av deltakerne arbeide med dilemma fra egen praksis, det vil si at de skal gjøre og erfare det samme som deltakerne i kunnskapsverkstedet. De skal arbeide med fortelling og skriftlig refleksjon over egne erfaring. På dette første møtet fortalte Angelica og Sofie om dilemma situasjoner og dette var gjenstand for videre refleksjon i gruppa. Før neste møte skal de bearbeide historiene til skriftlige fortellinger.  

Denne samlingen var den første av 4 samlinger for gruppeveilederne. På neste samling deltar også Finn Thorbjørn Hansen som er filosof og arbeider ved Danmarks Pedagogiske Universitet. 

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no