logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 1 > Hva hender i prosjektet > Vi fikk ja fra Brussel
 
 
Vi fikk ja fra BrusselI juli 2006 fikk vi beskjed om at vår søknad om midler til pilotprosjektet "Stories enhancing Skills" var innvilget i Brussel i Leonardo da Vinci programmet. Dette er et 2 årig prosjekt for perioden oktober 2006-oktober 2008.

Søknaden er utviklet ved Høgskolen i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter, i samarbeid med partnere i Spania, Danmark, Sverige og Norge. Høgskolen er kontraktor og har prosjektledelsen. Tilsammen 9 partnere.

I september var prosjektledelsen invitert av  Teknologisk Insituttutt,Oslo, til prosjektmøte for de 5 norske prosjektene som fikk støtte dette året. Tiden fram til 1. oktober ble brukt til forberednde arbeid med økonomi og kontrakter, med faglige justeringer av prosjektdesignet og forberedelse av kick-off møte i Oslo som markerer den formelle oppstart.

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no