logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 1 > Hva hender i prosjektet > Invitasjon til å delta i kunnskapsverkstedet
 
 
Invitasjon til å delta i kunnskapsverkstedetI desember 2006 / januar 2007 ble det sendt ut invitasjon til sosialarbeidere om å delta i kunnskapsverkstedet.
I prosjektet skal kunnskapsverkstedet prøves ut med i tre grupper av deltakere; spanske sosialarbeidere i Alicante, en nordisk gruppe i Malmö og en nord-norsk gruppe i Tromsø. Det ble sendt ut likelydende brev, men framgangsmåten var litt forskjellig.

I Nord-Norge sendte Bufetat Nord ut invitasjoner til utvalgte institusjoner. Bufetat er partner i prosjektet og rekrutterer blant sine ansatte den ene gruppa for å utprøve kunnskapsverkstedet.

NOPUS er en av de andre partnerne som rekrutterer deltakere. Her ble invitasjonene lagt ut på web siden til NOPUS, slik de gjør med alle kurs og utdanningsprogram. Her er det altså åpent for alle interesserte i Norden til å melde seg på.

I Alicante, Spania, har de 3 partnerne; Alicante Universitet, Collegiet som organiserer sosialarbeiderne og AMT Consulting som er er koordinator i Spania, gått sammen om å rekruttere deltakere. De har sendt ut invitasjon til utvalgte institusjoner, spredt informasjon i sine nettverk og annonsert tilbudet bredt gjennom Collegiets kanaler.

 

 

 

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no