logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > Kontakt > Bufetat
 
 
Bufetat

 

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Region nord

v/Åse Iversen Solberg

Betongveien 2

N 9515 Alta

aase.i.solberg@bufetat.no


 

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no