Kontakt

 

Prosjektleder:   Inger Helen Erstad                                                                 

                       Universitetet i Tromsø

                       Barnevernets utviklingssenter i Nord Norge

                       N 9037 Tromsø

                       Tlf. 0047 951 411 95

                       inger.erstad@uit.no      inger.erstad@gmail.com                                                

                                                                                                                      

Administrasjon:   Herdis Levang

                        Universitetet i Tromsø

                         Barnevernets utviklingssenter i Nord Norge

                         N 9037 Tromsø

                         Tlf. 0047 77 62 32 73

                      herdis.levang@uit.no