Partnere

 

Ansvarlig organisasjon er Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord Norge.

Universitetet i Tromsø driver profesjonsrettet undervisning, forskning og utviklingsarbeid innen en rekke disipliner. Her gis det også et bredt tilbud innen etter og videreutdanning.

http://www.uit.no


Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge er et senter ved Universitetet med et særlig ansvar for å bidra til kompetanseutvikling innenfor barnevernets praksisfelt. Senteret har prosjekter innen forskning og utviklingsarbeid og driver undervisning, veiledning og formidling.

Faglig leder for prosjektet har sitt arbeidssted ved Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge. Prosjektet bygger på kunnskap fra dr. gradsprosjektet ”Erfaringskunnskap og fortellinger i barnevernet”.

http://www.bvunn.no