logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 1 > Hva hender i prosjektet > Prosjektmøte i Alicante
 
 
Prosjektmøte i AlicanteI november 2006 var den sentrale koorinderingsgruppa i prosjektet samlet til koordineringsmøte  i Alicante, Spania. Møtet ble holdt på Porta Maris, et fantastisk hotell med havutsikt.
Koordineringsgruppa i prosjektet består av Louise Risnes, NOPUS, Sverige, Angelica Majos, AMT Service & Consulting, Spania og prosjektleder Inger Helen Erstad, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge. I tillegg deltok Herdis Levang fra Senteret i Tromsø.

Det var to flotte dager med intensivt prosjektarbeid. Her ble avtaler inngått med spanske partnere, se Collegiet. Framdrift for prosjektet med struktur og møtedatoer ble fastsatt. Koordineringsgruppa arbeidet seg fram til et omforent program for den videre satsing. 

oslo convenio 172                               oslo convenio 175

                          

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no