logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 1 > Hva hender i prosjektet > Partnersaming: Kick-off møte i Oslo
 
 
Partnersaming: Kick-off møte i Oslo13. og 14. oktober var partnerne samlet i Oslo til kick-off møte.
Dette var den offisielle start i Leonardo prosjektet. Her var partnerne fra Spania; Masun Martinez fra Universietet i Alicante, Juan Ramon og Dolores Soler Aznar fra Collegiet, dessuten Angelica Majos, AMT Service & consulting, Spania, Bodil Olsvik, Bufetat Nord, Norge, Louise Risnes, NOPUS, med kontor i Malmö Sverige og Inger Helen Erstad og Herdis Levang fra Barnevernets Utviklingssenter/ Høgskolen i Tromsø, Norge, samlet. På deler av samlingen deltok vår veileder og mentor i søknadsprosessen, Einar Widerberg, hvilket ga en ekstra inspirasjon for det videre arbeid.

Ved oppstart av et prosjekt er det både viktig å bli kjent med hverandre, avklare forventninger og legge planer framover. Gjennom samlingen feiret vi at prosjekt var innvilget fra EU og arbeidet intensivt med planene framover. I denne typen prosjekter er det viktig at partnerne har utfyllende kompetanse - og ser hvordan rollene kan utfylle hverandre for å oppnå et godt resultat samlet. Her var det samstemt vilje og omforent forståelse.

Framdriftsplanene i prosjektet et ambisiøse og utfordrende - nettopp for å inspirere til gode resultater.

 Juan, Mazun og Bodil oct 06   Kick off 4   Inger, Angelica, dolores

                  

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no