Kommer: Antologi og pedagogisk materiell

 

En antologi om kunnskapsverkstedet utgis i samarbeid med Universitetsforlaget, Norge i 2012.

·         Refleksjonsprosesser, kulturelle uttrykk og undring i kunnskapsverkstedet. Inger Helen Erstad og Finn Thorbjørn Hansen (red).

I samarbeid med våre kontakter i Spania, spesielt ved Valencia Universitet, håper vi også å få til en spansk utgivelse av antologien.

Antologien inneholder essay og artikler av sosialarbeidere, undervisere og forskere i Spania, Estland, Danmark og Norge. Alle bidragsyterne har deltatt i prosjektets faglige nettverk. Det felles tema og omdreiningspunkt er kunnskapsverkstedet – som sted for refleksjon og undring.

 

I prosjektperioden har vi utarbeidet pedagogisk materiell for kunnskapsverkstedet, foreløpig i prøvetrykk.

·         Arbeidshefte for kunnskapsverkstedet. Inger Helen Erstad. 2009.

·         Veilederhefte for kunnskapsverkstedet. Inger Helen Erstad og Finn Thorbjørn Hansen. 2011.

Arbeidsheftet er trykket i norsk, engelsk, spansk og estisk språkversjon. Veilederheftet foreligger i norsk, engelsk og spansk språkversjon.

Arbeidsheftet er prøvd ut av deltakere i kunnskapsverkstedet og studenter i prosjektperioden. Veilederheftet vurderes av partnerne i 2011. Begge heftene vil deretter bli revidert med sikte på publisering i 2012.

Mer informasjon: Inger Helen Erstad

Inger.erstad@uit.no