SES prosjektet formelt avsluttet

SES prosjektet ble formelt avsluttet 31.1.2011. Sluttrapport og regnskap ble oversendt SIU mars 2011.  Dette markerer slutten på mer enn fire års samarbeid over landegrensene i Europa. SES omfatter totalt fire underprosjekter; pilotprosjekt, videreutviklingsprosjekt og to mobilitetsprosjekt.

Selv om SES prosjektet er formelt avsluttet, fortsetter det uformelle nettverkssamarbeidet. KWS modellen videreføres i ulike varianter og arbeidet med pedagogisk materiell og artikler fortsetter.

Kort utdrag fra Sluttrapport SES 2 finnes  her

Mer informasjon i databasen ADAM, søk under prosjektnavnet ”Stories enhancing skills”.http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm