logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 2 > Hva hender i prosjektet > SES prosjektet formelt avsluttet
 
 
SES prosjektet formelt avsluttet

SES prosjektet ble formelt avsluttet 31.1.2011. Sluttrapport og regnskap ble oversendt SIU mars 2011.  Dette markerer slutten på mer enn fire års samarbeid over landegrensene i Europa. SES omfatter totalt fire underprosjekter; pilotprosjekt, videreutviklingsprosjekt og to mobilitetsprosjekt.

Selv om SES prosjektet er formelt avsluttet, fortsetter det uformelle nettverkssamarbeidet. KWS modellen videreføres i ulike varianter og arbeidet med pedagogisk materiell og artikler fortsetter.

Kort utdrag fra Sluttrapport SES 2 finnes  her

Mer informasjon i databasen ADAM, søk under prosjektnavnet ”Stories enhancing skills”.http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm
 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no