SES prosjektet som ”best practice” eksempel

SES prosjektet ble av SIU, Norge, valgt ut som et Leonardo prosjekt med gode resultater fra spredning. Et eksempel her er avslutningskonferansen for SES 1 som samlet ca 100 deltakere fra Norden, Estland og Spania. Begivenheten fant sted ved Universitetet i Alicante oktober 2008.

Se web henvisning til katalog for ”best praksis” eksempler nedenfor.

Inger Helen Erstad deltok i september 2010 på et arbeidsseminar ved Universitet i Vasa, Finland, hvor prosjektledere fra Norden og Baltikum var samlet for å diskutere gode strategier for spredning av Leonardo prosjekter.

Seminaret ble arrangert av DiVa prosjektet:

“The DiVa project is carried out within the framework of the European Lifelong Learning Programme (KA4). It identified and highlighted successful dissemination and exploitation strategies and published a best-practice catalogue and recommendations which can be used as reference and guidelines.”

 

You can find more information and the products

+ Catalogue of Best Practice Examples

+ Handbook for Dissemination, Exploitation and Sustainability of Educational Projects

+ Recommendations to the EC and the National Agencies for Future Activities

for free download on our website:

http://www.diva-project.eu/index.php/project-results