logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 2 > Hva hender i prosjektet > Konferanse på Universitetet i Valencia
 
 
Konferanse på Universitetet i Valencia

15 oktober 2010 holdt Inger Helen Erstad og Angelica Majos foredrag under tittelen ” Kunnskapsverkstedet, et Europeisk prosjekt”og Finn Thorbjørn Hansen holdt fordrag under tittelen”Reflections upon the wisdom dimension of the Knowledgeing Workshop”på det Internasjonale universtetet, UIMP, i Valencia. Seminaret gikk over tre dager og mange anerkjente spanske universitetsprofessorer holdt innledninger under seminarets tittel ”Litteratur og sosialt velbefinnende”.Seminaret var tilbud til studenter fra forskjellige utdanninger under Universitetet i Valencia.

                                                   Univ Valencia

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no