logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 2 > Kunnskapsverkstedet > KWS Bodø
 
 
KWS Bodø

Vi har hatt en kunnskapsverksted gruppe i Bodø – området bestående av deltakere som arbeider i det statlige barnevernet-BUFetat.  Deltakere har vært fra fosterhjemstjenesten, fra Bodø ungdomshjem, familie og nettverksavdelingen, fra Røvika ungdomssenter og fra Familievernkontoret i Bodø.  Vi møttes til sammen 6 ganger.  Arbeidsheftet har vært nyttig i fht spørsmål og tema som vi tok opp i gruppa. Vi hadde også god nytte av Dag Hagerups forelesning om essay og skriveprosesser.  I tillegg deltok Inger Erstad mot slutten av kunnskapsverkstedet, noe som bidro til en større forståelse av kunnskapsverkstedets betydning for kunnskapsutvikling i praksis.

 

Deltakerne har bidratt med stort engasjement.  I den enkeltes fortelling har det vært allmenne problemstillinger og dilemma fra arbeidshverdagen som har blitt gjenstand for refleksjon og diskusjon i gruppa.  Nettopp å kunne se hvor betydningsfullt det hverdagslige er, og hvilke faglige og verdimessige utfordringer som er knyttet til helt alminnelige hendelser i dagliglivet har denne gruppa fått belyst. For noen har det vært en utfordring å få arbeidet godt nok med fortellingen som tekst mellom hvert møte, og to stykker valgte å slutte etter halvgått løp på grunn av mangel på tid i hverdagen til å kunne prioritere dette arbeidet.

 

Vi som har ledet gruppa; Wenche Lund, leder v/Bodø ungomshjem og Sofie Normann, nestleder v/Fosterhjemstjenesten Bodø, har erfart denne måten å arbeide på som nyttig for å utvikle den enkeltes og også fagfeltets praktiske kunnskap.  Å ha deltakere fra forskjellige arbeidsplasser har vi erfart som positivt.  Det har gitt deltakerne en større forståelse for hverandres arbeid og arbeidssituasjon, og en passe distanse til å bringe inn nye spørsmål og perspektiv.  I så måte kan kunnskapsverkstedet også ha en betydning i å fremme samarbeid og skape en felles kultur.

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no