logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 2 > Kunnskapsverkstedet > KWS Mosjøen
 
 
KWS Mosjøen

Målsettingen med Mosjøen-gruppen var å prøve ut arbeidsheftet sammen med deltakerne.  

 

Gruppa bestod av kommunalt ansatte; 2 førskolelærere, 2 lærere og en sosionom. 2 deltakere måtte forlate gruppa av ulike årsaker, gruppa har derfor bestått av 3 deltakere.

                                             

Arbeidsheftet ble utlevert før samlingsrekken, og motivasjonen til å gjennomføre Kunnskapsverkstedet ble grundig gjennomgått med deltakerne. 

 

Deltakerne ga tilbakemedlinger om at de har opplevd samlingene som nyttige og at arbeidsheftet er et godt redskap, og at de har brukt heftet aktivt.

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no