logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 2 > Kunnskapsverkstedet > KWS Kristiansand
 
 
KWS Kristiansand

Kunnskapsverksted for veilederkompetanse

 

Dette kurset tar utgangspunkt i ideer fra kunnskapsverkstedet, Stories Enhacing Skills, og retningslinjer for 40-timers kurs i veiledningens teori og metodikk (FO februar 2004). Kurset skal gi deltakerne økt bevissthet på seg selv som veileder og økt kjennskap til egne verdier og holdninger. Kurset skal ta utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer med å ha gitt eller mottatt veiledning og arbeide med å finne fram til underliggende tema og dilemma i en konkret hendelse. Kurset er prosessrettet, og krever at deltakerne er villige til å formidle og bearbeide egen erfaring både muntlig og skriftlig. Deltakerne skal i løpet av kurset skrive et essay om en bestemt hendelse knyttet til en veiledningssituasjon. Kurset inneholder ca 20 t. forelesning og ca 40 t. lærerleda gruppearbeid. Det legges stor vekt på skriveprosessen og den læringen denne medfører. Læringsprosessen er direkte knyttet til den enkelte deltaker med gruppeveiledning og en til en veiledning, og skal bidra til å styrke den personlige veilederkompetansen sammen med utvikling av dømmekraft. Kurset skal gi kompetanse både på å lede refleksjonsgrupper på de enkelte arbeidsplasser, og på mer kasusorientert opplæring, slik det foreslås bl.a. i NOU 2009:8.

 

Kurset er lagt opp for to grupper med 6 deltakere i hver gruppe. Det er tre dager med undervisning/gruppearbeid på UIA, og en uke på klosteret Metochi på Lesbos i Hellas. Uken i Hellas skal primært brukes til skriving av essayet. Her vil det også bli gitt forelesninger som vil bli tilpasset temaene studentene skriver om, og kan f.eks være: veiledningsteori, essayskriving, skjønnsutøvelse i sosialt arbeid, tillit, makt, refleksivitet, etisk refleksjon.

 

Studentene får godkjent kurset som 40-timers kurs for veiledergodkjenning i Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, når de har levert godkjent essay på mellom 8 og 12 sider.

 

Veiledere: Sigrid Nordstoga og Jorunn Gjedrem

 

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no