logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 1 > kunnskapsverkstedet
 
 
kunnskapsverkstedet

Kunnskapsverkstedet er i sin grunnform et møtested mellom praksis og teori, hvor praktikere og veileder/forsker i fellesskap arbeider med systematisk kunnskapsutvikling og forståelse av praksis. Praktikerne formidler sin erfaringsbaserte kunnskap gjennom fortellinger om konkrete situasjoner. Fortellingen blir så gjenstand for systematisk undersøkelse og dialogisk refleksjon. Dette er en prosess for fortelling og omformende gjenfortelling som veksler mellom det muntlig og det skriftlige, mellom det konkrete og det teoretiske. Fortellingens temaer belyses fra ulike vinkler, med bidrag fra etikk, filosofi, kunst – og fagteori. Slik blir erfaringene en kilde til dypere innsikt og forståelse.


Les mer om kunnskapsverkstedsmodellen

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no