logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 2 > Hva hender i prosjektet > Oppfølgende møter i Alicante
 
 
Oppfølgende møter i Alicante

I juni besøkte Angelica Majos og Inger Helen Erstad Alicante Universitet og diskuterte med kontaktpersonene der hvordan de kan bidra til kvalitetssikring av undervisningsmateriell som utvikles i prosjektet. Her ble det gjort konkrete avtaler om responsgruppe.

Videre besøkte vi barnevernssenteret Nazaret og snakket med lederen og en av medarbeiderne som deltok i den spanske gruppen av kunnskapsverksted i SES 1 prosjektet. Her var det stor vilje til å tilrettelegge for utprøving av kunnskapsverksted på arbeidsplassen.

Angelica Majos skal være veileder for en gruppe som starter vinteren 2009/2010.  

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no