logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 2 > Hva hender i prosjektet
 
 
Hva hender i prosjektet

Overgang mellom SES 1 og SES 2 prosjektet - oktober 2008

Avslutningen av SES 1 prosjektet med kongress i Alicante var en fin anledning til å samle både gamle og nye partnere for å orientere om at vi har fått EU prosjektmidler for 2 nye år for et videreutviklingsprosjekt i Leonardo programmet; SES 2. På dette møtet diskuterte vi mål, oppgaver og de store linjer for det nye prosjektet. To representanter fra SIU www.siu.no

Anne Hunderi og Trude Engebretsen var til stede og orienterte om rammer og retningslinjer fra EU. Det var stor entusiasme blant partnerne for å samarbeide videre.

 

Kort om SES 2 prosjektet

Målsetting for SES 2 er å styrke og videreutvikle kunnskapsverksted modellen, forankre og spre modellen videre til nye organisasjoner og yrkesgrupper. For videreutvikling tenker vi dels modellen inkorporert i masterprogram og dels som modell for praksisutvikling. For å sikre at modellen skal leve videre etter prosjektperioden og være robust for spredning, er vi opptatt av to former for forankring;

 

  1. institusjonelt ved at modellen innarbeides i studieplaner ved universitet / høgskoler
  2. sikre faglig kvalitet gjennom veiledningsmateriell og undervisningslitteratur

 

Prosjektfakta

 

 

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no