logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 2 > Prosjektfakta
 
 
Prosjektfakta

SES 2 Project: STORIES ENHANCING SKILLS - TRANSFER OF THE KNOWLEDGEING WORK-Shop

 

SES 2 er et videreutviklingsprosjekt i Leonardo da Vinci programmet, EU. 2008-2010.

 

MÅL: Videreutvikle, forankre og spre KWS / kunnskapsverksted modellen.

 

GRUNNLAG: SES 1, et Pilotprosjekt i Leonardo Da Vinci programmet 2006-2008 hvor KWS ble prøvd ut som modell innen etter- og videreutdanning for grupper av sosialarbeidere i Spania, Estland, Danmark, Sverige og Norge. Pilotprosjektet er dokumentert og evaluert.

 

FOKUS: Utvikle KWS modellen innenfor masterprogram ved universitet. Kulturell tilpasning av KWS som modell for praksisutvikling. Utvikle undervisningsmateriell og litteratur.

 

PARTNERE

 

ANSVARLIG INSTITUSJON: Universitetet i Tromsø.

 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no