logo
StartsidenSES 1SES 2PublikasjonerPartnereKontaktExtranet
SES Project > SES 2
 
 
SES 2

Kort om SES 2 prosjektet
Målsetting for SES 2 er å styrke og videreutvikle kunnskapsverksted modellen, forankre og spre modellen videre til nye organisasjoner og yrkesgrupper. For videreutvikling tenker vi dels modellen inkorporert i masterprogram og dels som modell for praksisutvikling. For å sikre at modellen skal leve videre etter prosjektperioden og være robust for spredning, er vi opptatt av to former for forankring;

institusjonelt ved at modellen innarbeides i studieplaner ved universitet / høgskoler
sikre faglig kvalitet gjennom veiledningsmateriell og undervisningslitteratur
 
Universitetet i Tromsø, Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 62 32 73, E-post: herdis.levang@uit.no